SUNA ACUM

Proiect: "Dezvoltarea capacitatii de productie a INPACK SRL"

SC INPACK SRL anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea capacității de producție a INPACK SRL", cod SMIS 313518, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 1 - O regiune mai competitivă, mai inovativă, Apel: Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor, PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 - Microîntreprinderi.

Obiectivul general al proiectului consta in diversificarea si dezvoltarea capacitatii de productie a ambalajelor din carton prin achizitionarea si punerea in functiune a unei linii de productie automatizate. Proiectul prevede si achizitionarea unei pompe de caldura pentru climatizarea spatiului de productie, care va asigura reducerea consumului de energie si a emisiilor de CO2 in atmosfera.

Principalele rezultate asteptate in urma implementarii proiectului sunt:

  • - Achizitionarea si punerea in functiune a unei linii de productie a ambalajelor din carton
  • - Achizitionarea si punerea in functiune a unei pompe de caldura
  • - Cresterea numarului mediu de salariati cu 3 ca urmare a realizarii investitiei
  • - Promovarea proiectului si a finantatorului prin realizarea masurilor de informare si
  • publicitate

Valoarea totala a proiectului este de 1.383.640,77 RON. Finantarea nerambursabila este de 939.997,23 RON, din care cofinantarea Uniunii Europene este de 798.997,65 RON.

Proiectul are o durata de implementare de 13 luni, respectiv intre 03.04.2024 si 03.05.2025.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/